Przeniesienie zajęć prof. M. Różańskiego z dni 23-24 stycznia 2020 r.

Zajęcia prof. M. Różańskiego z 23-24 stycznia 2020 r. odbędą się według poniższego schematu:

AMD1 

Archiwistyka - 29.01.2020 godz. 16.00-18.30 s. 114 OB i
30.01.2020 godz. 8.00-9.30 s. 114 OB

Źródła prawa29.01.2020 godz. 11.30-13.00 s. 114 OB

PJD1

Historia prawa - 29.01.2020 godz. 13.00-16.00 s. 114 OB i
30.01.2020 godz. 11.30-15.00 s. 114 OB