Odwołany wykład z Prawa autorskiego PJD4 Y, PJD4 Y1 i konsultacje - dr E. Lewandowska

Wykład i konsultacje z dr Ewą Lewandowską w dniu 5.04.2019 nie odbędą się. Wykład zostanie odrobiony w późniejszym terminie ustalonym ze studentami.