Odwołane zajęcia - prof. M. Różański

Z powodu uczestnictwa prof. M. Różańskiego w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Nauki odwołane zostają ćwiczenia z prawa kanonicznego dla grup: PJD1H i PJD1G w dniu 13. 04. 2018.