Odwołane zajęcia - dr A. Wawrzusiszyn

W związku z wyjazdem służbowym w dniu 26 kwietnia 2018 r. dr. Andrzeja Wawrzusiszyna zajęcia z przedmiotów:
- OpCMR w gripie BMD-2A
- PiZT w grupach BMD-1A,B,
- OGP w grupie BLD-3E,
- AZT w grupie BLD-2B
zrealizowane zostaną w terminach ustalonych i zatwierdzonych.