Katedra Prawa Konstytucyjnego

Kierownik: dr hab. Dorota Lis-Staranowicz


ADIUNKCI

DOKTORANCI  II roku

 • mgr Paweł Śmiałek

 

KOŁA NAUKOWE

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „VOTUM

opiekun – dr Joanna Juchniewicz

Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych „CASUS”

opiekun – dr Monika Giżyńska

Koło Praktyki Prawniczej z Elementami Samorządu Terytorialnego „MERITUM”

opiekun – dr hab. Stanisław Bułajewski

 

10-719 Olsztyn

ul. Warszawska 98 (Inkubator)

Pok. 103 tel. 89 524 64 14

 

SEKRETARIAT KATEDRY

 • Jolanta Urban

10-702 Olsztyn

ul. Warszawska 98 (Inkubator)

Pok. 102 tel. 89 524 64 54

poniedziałek-piątek w godz. 09:00-13:00

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE:

 • Ewolucja idei społeczeństwa obywatelskiego w myśli politycznej;
 • Prawo parlamentarne (realizacja funkcji kontrolnej, status prawny posła i senatora, organizacja wewnętrzna parlamentu, komisja śledcza);
 • Europejskie prawo konstytucyjne, w szczególności status prawny posła do Parlamentu Europejskiego, organizacja wewnętrzna PE oraz zasady wyborcze do PE;
 • Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na system prawa, pragmatykę stosowania prawa przez sądy oraz stosunki społeczne;
 • Ustrój samorządu terytorialnego, problematyka uprawnień stanowiących i kontrolnych organów samorządu;
 • Problematyka prawa do prywatności (ochrony danych osobowych) w kontekście prawa do informacji;
 • Wolność zrzeszania się w partiach politycznych w świetle ustawodawstwa III Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Kontrola administracji publicznej, organy kontroli;
 • Europejskie prawo wspólnotowe.