Katedra Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń

Kierownik Katedry: dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM

 

ADIUNKCI                                                              

 • dr Anna Chodorowska
 • dr Kamil Frąckowiak
 • dr Joanna Grabowska
 • dr Bogna Orłowska-Zielińska
 • dr Marta Romańczuk-Grącka
 • dr Piotr Rychlik (urlop naukowy)
 • dr Michał Kurzyński

ASYSTENCI 

 • dr Katarzyna Cygan
 • dr Patrycja Hinc

DOKTORANCI

 • mgr Łukasz Szumkowski
 • mgr Arkadiusz Tomczyk
 • mgr Maciej Zając

SEKRETARIAT KATEDRY - lic. Beata Jasiakiewicz

 • ul. Warszawska 98 (Budynek WPiA)
 • 10-702 Olsztyn
 • pok. 102, poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:00
 • tel. 89 / 524 64 71

strona internetowa katedry: http://www.uwm.edu.pl/kpkm/