Katedra Postępowania Cywilnego

Kierownik Katedry:  dr hab. Jarosław Szczechowicz

ADIUNKCI                                                                        

  • dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM
  • dr Anna Franusz
  • dr Hanna Frąckowiak

ASYSTENCI

  • dr Magda Dziembowska

DOKTORANCI

  • mgr Karolina Rzeczkowska

ul. B. Dybowskiego 11 (Centrum Konferencyjne)
10-719 Olsztyn
pok. 13

  SEKRETARIAT KATEDRY

  • mgr Agnieszka Przybylska

ul. Warszawska 98 (Budynek WPiA) 
10-702 Olsztyn
pok. 101, tel. 89 / 524 64 91

  • poniedziałek-piątek w godz. 7:00-14:00