ZMIANA GODZINY KONSULTACJI U DR MARCINA DĄBROWSKIEGO

W dniu 16 czerwca z przyczyn rodzinnych następuje zmiana godziny konsultacji z godz, 08:30 na godz. 07:45-08:15.