Zaliczenia ćwiczeń u dr K.Ziółkowskiej

Wszystkie zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu: "Prawo pracy i prawo urzędnicze" u dr K. Ziółkowskiej w dniu 3 czerwca br. odbędą się ustnie w p. 312 CH, w godzinach 8.00- 14.45.