Zajęcia z prof. M. Cygańską i dr. A. Wyszyńskim

AMDS1X1

 Zajęcia dla studentów Wydziału Prawa i Administracji (studia stacjonarne), kierunek Administracja drugiego stopnia, Administracja skarbowa z przedmiotu (wykłady i ćwiczenia) „Opodatkowanie i rachunkowość instrumentów finansowych” w semestrze letnim 2019/2020, realizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych prowadzone przez prof. Małgorzatę Cygańską i dr Artura Wyszyńskiego będą odbywać się od 30 marca 2020 roku poprzez platformę Moodle (w dalszej kolejności spróbujemy także poprzez program Teams).

 Na platformie Moodle kursy dla ćwiczeń i wykładów z przedmiotu znajdują się w zakładkach: Wydział Nauk Ekonomicznych - Katedra Finansów-- Opodatkowanie i rachunkowość instrumentów finansowych.

 

Z poważaniem

Artur Wyszyński