Zajęcia z dr M. Dudą i dr J. Narodowską

Zajęcia z dr M. Dudą i dr J. Narodowską ze wszystkich przedmiotów na wszystkich kierunkach będą prowadzone za pośrednictwem platformy Moodle.