Zajęcia dla I roku studiów doktoranckich z przedmiotu „Wprowadzenie do pedagogiki"

Zajęcia dla I roku studiów doktoranckich z przedmiotu „Wprowadzenie do pedagogiki" w dniu 26.03.2019 roku odbędą się w Centrum Nauk Humanistycznych ul. K. Obitza 1 - Aula  nr 30 .