Uwaga studenci niestacjonarni

W dniach 17-29 marca 2020 roku kontakt z dziekanatem ds. studiów niestacjonarnych odbywać się będzie tylko drogą mailową (z maila studenckiego a nie prywatnego) lub drogą telefoniczną.

Powyższe jest w  związku z Zarządzeniem Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego.