Termin egzaminu z przedmiotu Bezpieczeństwo transgraniczne

Egzamin dla studentów  grup BMD1A i BMD1B odbędzie się w następujących
terminach:
I termin 15 czerwca 2020 , godz. 9.00-9.50.
II termin 19 czerwca 2020, godz, 9.00-9.50.
III termin (sesja poprawkowa) 1 września 2020 r., godz. 9.00-9.50.
Forma egzaminu: zdalna, test kompetencyjny.