Szkolenie Legii Akademickiej

W dniach 22-23. 03.2019 wojskowe szkolenie studentów w programie Legii Akademickiej będzie
realizowane według planu:
22.03.2019 rok
– grupa VII – godz. 14.30-20.30 (8 godz.), Aula Dietrichów CH.
23.03.2019 rok
– grupa VIII – godz. 09.00-15.00 (8 godz.), sala 18 CH.
– grupa IX – godz. 09.00-15.00 (8 godz.), sala 19 CH.
Dr Bogdan Chmieliński