Szkolenie BHP studenci studiów niestacjonarnch

Kod w MS Teams  na szkolenie w zakresie BHP Prawo niestacjonarne
6 marca sobota 9.45-13.00 kod: 6j02x0g