Studenci studiów niestacjonarnych - opłata za czesne

Rektor w dniu 20 marca 2020 roku  wydał Zarządzenie Nr 36 w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, zgodnie z którym terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, upływające w marcu i kwietniu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 roku (z ewentualnością kolejnego przesunięcia tego terminu)