Studenci Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne

Uwaga Studenci studiów stacjonarnych kierunku Administracja II rok II-go stopnia oraz Studenci studiów stacjonarnych kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne II rok studia I-go stopnia, informujemy, że na podstawie
Decyzji Dziekana Wydziału Prawa i Administracji zlikwidowane zostają ostatnie grupy dziekańskie. 

Na kierunku Administracja II rok studia stacjonarne drugiego stopnia, likwiduje się grupę "C". 

Na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne II rok studia stacjonarne pierwszego stopnia, likwiduje się grupę "F". 

Podział Studentów został dokonany administracyjnie i będzie obowiązywał od 04 listopada 2019 roku. Przyporządkowanie do grupy każdy Student może sprawdzić na swoim koncie w USOSWEB.

Pobierz Decyzję Dziekana