Spotkanie ze Studentami studiów niestacjonarnych kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w sprawie praktyk

Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk dla Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego (studia niestacjonarne I i II stopnia) z dr Sywlią Łazarewicz odbędzie się w sobotę 20 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 na platformie MS Teams, kod zespołu: ajfs4uh