Spotkanie Koła Naukowego Nauk Cywilistycznych

Spotkanie Koła Naukowego Nauk Cywilistycznych odbędzie się dnia 2 
kwietnia (wtorek) godz. 16.30, s. 11 CK. Zapraszam serdecznie.