Seminarium magisterskie - dr hab. Ireneusza Sołtyszewskiego prof. UWM

Spotkanie grupy seminaryjnej  AMDK1 odbędzie się w dniu  19.11.2019r., godz. 18.15, s. 207 CH. Obecność obowiązkowa.