PRZEDŁUŻANIE LEGITYMACJI STUDENCKICH

SZANOWNI PAŃSTWO

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  WYDAŁ ROZPORZĄDZALNE ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE STUDIÓW, ZGODNIE Z KTÓRYM ELEKTRONICZNE LEGITYMACJE STUDENCKIE, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ ZOSTAŁA POTWIERDZONA W PIERWSZYM SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020, ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ 
DO DNIA 31 MAJA 2020R., BEZ 
KONIECZNOŚCI POTWIERDZENIA ICH WAŻNOŚCI.

W ZAŁĄCZENIU TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA.