Praktyka studencka - dziekanat studiów niestacjonarnych

Dziekanat studiów niestacjonarnych ogłasza nabór na praktykę studencką w ramach prac powierzonych przez pracowników dziekanatu. Termin składania zgłoszeń w dziekanacie studiów niestacjonarnych pok. 02 upływa z dniem 28.02.2020 r. Szczegóły dotyczące realizacji praktyk w dziekanacie jako praktyk studenckich można uzyskać bezpośrednio w dziekanacie. Ilość miejsc: 2 osoby. Zapraszamy