Opłaty za studia niestacjonarne

Studenci niestacjonarni
1. W dniu 30 kwietnia Rektor wydał Zarządzenie Nr 42/2020, w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, zgodnie z którym terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne upływające w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zostają przedłużone do dnia 31 lipca 2020 roku, z zastrzeżeniem, że osoby realizujące ostatni semestr studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, zobowiązane są do uiszczenia wymaganych opłat przed ukończeniem studiów, w rozumieniu § 37 ust. 1 Regulaminu Studiów (czyli przed egzaminem dyplomowym itp.) Zarządzenie

2. Zmianie uległa ramowa organizacja roku akademickiego 2019/2020 - dotyczy semestru letniego. Zmianę wprowadzono Decyzją Nr 47/2020 Rektora z dnia 6 maja 2020 roku. Link do BIP - http://bip.uwm.edu.pl/node/7295