Nowy termin zajęć z Etykiety dla studentów studiów drugiego stopnia

W związku z odwołaniem zajęć na UWM przepadły zajęcia z Etykiety. W zwiazku z powyższym szkolenie z tego przedmiortu odbędzie się 27 kwietnia poprzez platformę MSteams:

13.15-16.30 dla Administracji oraz Administracji skarbowa oraz w godz. 8.00 - 11.15 dla Kryminalistyki oraz Bezpieczeństwa wewnętrznego.

Prowadzący: dr hab. Jacek Kowalewski, prof. UWM