Konsultacje dr U. Szymańskiej

Konsultacje dr U. Szymańskiej w dniu 10.06. zostały przełożone, odbędą się w godz. 9.00-10.30.