Kody dostępu do zajęć z przedmiotu Technologie Informacyjne

Zajęcia z przedmiotu Technologie informacyjne będą się odbywały w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzia MS Teams.
Kody do utworzonych grup na zajęcia dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych:
1. Administracja: su3dft5
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne: n4kplbe
3. Bezpieczeństwo wewnętrzne MU: 0mkzact

Kody do utworzonych grup na zajęcia dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych:
1. Administracja: grupa ALZ1A - v6b61hv ; grupa ALZ1B - w6ntj0q
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne: grupa BLZ1A- 9vbcfr2 ; grupa BLZ1B- qb6aw2y
3. Bezpieczeństwo wewnętrzne MU: 7pmowkj

Dodatkowe informacje zostaną przekazane na pierwszych zajęciach