Kody dostępu do zajęć prowadzonych przez mgr Natalię Kulbacką

Kody dostępu do zajęć prowadzonych przez mgr Natalię Kulbacką
Zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem platformy internetowej MS TEAMS.

Kody dostępu dla studentów studiów stacjonarnych:
PJD4C Międzynarodowe i krajowe prawo ochrony środowiska  Kod: s8pxvhx
PJD4D Międzynarodowe i krajowe prawo ochrony środowiska Kod: 2ark4p7
PJD4E Międzynarodowe i krajowe prawo ochrony środowiska Kod: 9hozdfs
AMDS2A Prawo ochrony środowiska Kod: np4f1xj
AMDS2B Prawo ochrony środowiska Kod: go5xkif

Kody dostępu dla studentów studiów niestacjonarnych:
PJZ4A Międzynarodowe i krajowe prawo ochrony środowiska Kod: zemja7f
AMZS2A Prawo ochrony środowiska Kod: upr0tb3