Kody dostępu do zajęć prowadzonych przez dr J. Słyszewską

I rok Prawa, studia stacjonarne. Kody dostępu do zajęć prowadzonych przez dr Joannę Słyszewską na platformie MS TEAMS:
Ćwiczenia z Historii prawa polskiego II:
Grupa A- pzoejl3
Grupa B- fvzkiu3
Grupa C- rsj8zv1

Ćwiczenia z Powszechnej historii państwa i prawa II
Grupa A- q62oxgv
Grupa B- exm9jkw
Grupa C- uarr3cx
Grupa D- z3axolo
Grupa E- ig8bixz
Grupa F- pqrl740
Grupa G- eu6ff08