Egzamin z przedmiotu Bezpieczeństwo ransgraniczne - studia niestacjonarne

Terminy egzaminu z przedmiotu Bezpieczeństwo ransgraniczne dla studentów studiów niestacjonarnych:


termin I 19 czerwca 2020 godz. 18.00 (test egzaminacyjny interaktywny
-forma zdalna
termin II 26 czerwca 2020 godz. 18.00 (test egzaminacyjny interaktywny
-forma zdalna
termin III (sesja poprawkowa)  1 września 2020 godz. 9.00 (test
egzaminacyjny)