dr hab.Adam Zienkiewicz-informacja dotycząca zajęć

Starostowie i grupowi poszczególnym roczników proszeni są o pilny kontakt mailowy z dr hab. Adamem Zienkiewiczem

adres: adam.zienkiewicz@uwm.edu.pl

celem ustalenia czy do wszystkich studentów dotarły informacje na temat planowanych od 30.03.2020 r. zajęć dydaktycznych w formie e-learningu.

Jednocześnie proszę wszystkich studentów o sprawdzanie na bieżąco poczty przesyłanej za pośrednictwem usos.

A.Zienkiewicz