dr hab. Marcin Dąbrowski-zajęcia z przedmiotów seminarium i proseminarium

Dr hab. Marcin Dąbrowski założył grupę "dr hab. Marcin Dąbrowski seminarium, proseminarium" na platformie MICROSOFT TEAM. Seminarzyści i proseminarzyści proszeni są o dołączenie do ww. grupy. Kod dostępu: 9awdzzk

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 1 kwietnia (środa) godz. 11.30.