Dodatkowy dyżur Komisji Stypendialnej

STUDENCI  STUDIÓW  NIESTACJONARNYCH

W dniu 09.11.2019 (sobota)
Komisja Stypendialna
będzie pełnić dodatkowy dyżur
dla studentów studiów niestacjonarnych
(stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga)

w godzinach  9.00 – 13.00

W dniu 09.11.2019 (sobota)