Dodatkowe zajęcia obligatoryjne na studiach stacjonarnych 2018/2019

Dodatkowe zajęcia obligatoryjne na Wydziale Prawa i Administracji na studiach stacjonarnych

rok akademicki 2018/2019

semestr letni

 

PRAWO – I ROK

  • Szkolenie w zakresie BHP - dr Jolanta Fieducik:

 

- PJD1 – poniedziałek  25.03.2018 r. - 16.45 – 20.00 A. Kongresowa

 

ADMINISTRACJA,  ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA - II ROK

  • Etykieta aktualne

- dr hab. I. Lewandowska, prof. UWM

25.02.2019 r. (poniedziałek) godz. 16.45-20.00 A. Karmazynowa – Administracja oraz Administracja i Cyfryzacja

- dr hab. I. Lewandowska, prof. UWM

11.03.2019 r. (poniedziałek) godz. 16.45-20.00 A. Kongresowa – Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

  • Ergonomia

- dr inż. S. Mańkowski:

18.03.2019 r. (poniedziałek) godz. 16.45-18.15 A. Błękitna – Administracja oraz Administracja i Cyfryzacja

8.03.2019 r. (piątek) godz. 15.00 – 16.30 A. Kongresowa – Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

  • Ochrona własności intelektualnej

– dr J. Akińcza:

25.03.2019 r. (poniedziałek) godz. 8.00 – 9.30 A. Karmazynowa – Administracja oraz Administracja i cyfryzacja, natomiast w godz. 18.30 – 20.00 A. 31 CH -  Bezpieczeństwo wewnętrzne

ADMINISTRACJA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, KRYMINALISTYKA… i BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II STOPNIA - I ROK

  • Etykieta

- dr hab. J. Kowalewski:

4.03.2019 r. (poniedziałek) godz. 16.45-20.00 A. Karmazynowa – Administracja skarbowa oraz Kryminalistyka

- dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska

1.03.2019 r. (piątek) godz. 16.45-20.00 Aula Dietrichów – Administracja oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

  • Ergonomia

- dr inż. S. Mańkowski:

18.03.2019 r. (poniedziałek) godz. 15.00-16.30 A. Błękitna – Administracja

8.03.2019 r. (piątek)  godz. 11.30 – 13.00 A. Błękitna –Bezpieczeństwo wewnętrzne

8.03.2019 r. (piątek)  godz. 16.45 – 18.15 A. Kongresowa –Kryminalistyka… oraz Administracja skarbowa

 

  • Ochrona własności intelektualnej

– dr J. Akińcza

18.03.2019 r. (poniedziałek) godz. 18.30 – 20.00 A. Karmazynowa – Administracja skarbowa i Bezpieczeństwo wewnętrzne

25.03.2019 r. (poniedziałek) godz. 16.45-18.15 A. Karmazynowa – Administracja oraz Kryminalistyka