Zmiany w planie zajęć - studia niestacjonarne

ALZ2

W związku z błędnym zaplanowaniem fakultetu uprzejmie informuję, że fakultet zaplanowany jest według następującego porządku:
 
1. Elektroniczna administracja, dr hab. A. Skóra, prof. UWM - grupa A
2. Sankcje karne w Kościele katolickim, dr J. Krzywkowska - grupa B
 

I rok Prawo - Szkolenie z zakresu BHP zostaje przeniesione do Auli Karmazynowej w dn. 3.03.2018 r. w godz. 15:45-19:00.

 

Zajęcia z Technologii Informacyjnej na Studiach niestacjonarnych odbywają się w Salach według poniższego wzoru:

PJZ2A – sala 313 Biblioteka Uniwersytecka

AMZS1A - sala 313 Biblioteka Uniwersytecka

AMZ1A – sala 203 B, budynek Wydziału Nauk Technicznych

AMZK1A – sala 203 B, budynek Wydziału Nauk Technicznych

 

Zmiana sali - prof. J. Moszczyński

Wszystkie poniżej wymienione zajęcia dla studentów niestacjonarnych z prof. J. Moszczyńskim zostają na stałe przeniesione do sali 207 CK:

Kryminalistyczne badania dokumentów (wyk.); AMZK2

Kryminalistyka ogólna I (wyk.); AMZK1.

 

Prawo V Rok:
 
Przedmiot specjalizacyjny Prawne i psychologiczne aspekty resocjalizacji  został zastąpiony przez Nielegalny obrót produktami leczniczymi i suplementami diety. Prowadzący oraz termin zajęć nie ulega zmianie.