Zmiany w planie zajęć - studia niestacjonarne

PJZ1 – Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odbędzie się w dniu 16.06 w godz. 13.15-16.30 w sali 2.16, ul. Heweliusza 4 (Budynek Instytutu Budownictwa)

 

PJZ2

Wykład z przedmiotu „ Prawo cywilne II” odbywać się będzie według następującego porządku:

24 lutego 2019 – 13.15.14.45 (s. 119 CH) oraz  15.00-16.30 (A. 37 CH)

1 marca 2019 – 16.45-18.15 (s. 3 OB) oraz 18.30-20.00 (s. 03 INK)

12 kwietnia 2019 – 18.30-20.00 (A. Błękitna)

26 kwietnia 2019 – 16.45.-18.15 (s. 03 INK)

10 maja 2019 -18.30-20.00 (s. 2 OB)

11 maja 2019 – 8.00-9.30 (118 CH) oraz 9.45-11.15 (s. 3 OB)

zajęcia zaplanowane  w miejscach przeniesienia wykładu odbywać się będą według poniższego porządku:

10 marca 2019 – 13.15-14.45 (A. Teatralna), Prawo administracyjne, dr B. Dobkowska

                        - 15.00-16.30 (A. Teatralna), Prawo administracyjne, dr B. Dobkowska

28 kwietnia 2019 – 9.45-11.15 (s. 03 INK), Prawo wykroczeń, Dr A. Chodorowska

 

2 czerwca 2019 - 13.15-14.45 (Aula 31 CH), Prawo spadkowe,  mgr A. Kurzyńska

                        - 15.00-16.30 (s. 118 CH), Prawo cywilne II (ćw), mgr A. Kurzyńska

 

16 czerwca 2019 – 9.45-11.15 (s. 102 CH), Prawo spadkowe,  mgr A. Kurzyńska

                        - 11.30-13.00 (Aula 37 CH), Prawo cywilne II (ćw), mgr A. Kurzyńska

 

BLZ1

Wykład z przedmiotu „Podstawy prawa cywilnego” został przeniesiony z niedzieli na piątek i odbywać się będzie w miejsce wykładu „Bezpieczeństwo społeczne”, natomiast wykład z przedmiotu „ Bezpieczeństwo  społeczne” realizowany będzie w niedzielę w miejsce wykładu z „Podstaw prawa cywilnego”