Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego

Kierownik: dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM

 

ADIUNKCI

 • dr Radosław Fordoński
 • dr Justyna Krzywkowska
 • dr Maciej Lubiszewski
 • dr Rafał Mizerski
 • dr Paweł Polaczuk

 DOKTORANCI

 • mgr Róża Sas

 

 

KOŁA NAUKOWE

Koło Prawa Człowieka „IUS HOMINI”

opiekun – dr Maciej Lubiszewski

 http://uwm.edu.pl/iushomini/

https://www.facebook.com/pr.czlowieka?fref=ts

Blog o prawach człowieka: http://strasbourgcaselaw.wordpress.com

10-719 Olsztyn

ul. Warszawska 98 (Inkubator)

Pok. 104, pok. 109, pok. 202  tel. 89 524 64 22

 

dr J. Krzywkowska

10-725 Olsztyn

ul. Obitza 1

Pok. 313    tel. 89 524 64 77

Pok. 314    tel. 89 524 64 27

 

SEKRETARIAT KATEDRY

 • Jolanta Urban

10-702 Olsztyn

ul. Warszawska 98 (Inkubator)

Pok. 102 tel. 89 524 64 54

poniedziałek-piątek w godz. 09:00-13:00

 

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE:
Prace badawcze Katedry koncentrują się w obszarach, szeroko rozumianych praw człowieka i prawa wspólnotowego. Rola wiodąca związana jest jednak z takimi zagadnieniami, jak:

 • Nauka o ochronie praw człowieka - zagadnienia podstawowe;
 • Źródła praw człowieka i ich ograniczenia;
 • ONZ-owski system ochrony praw człowieka;
 • Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy;
 • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - instytucje ochrony praw człowieka;
 • Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej;
 • Międzynarodowe prawo humanitarne;
 • Bioetyka;
 • Media w Europie (prawo przetwarzania danych osobowych);
 • Pojęcie prawa wspólnotowego;
 • Rys historyczny, zasady i funkcjonowanie organów Unii Europejskiej;
 • Procedury sądowe Unii Europejskiej;
 • Ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych w kontekście ochrony praw człowieka.


OSIĄGNIĘCIA KATEDRY:

W przedmiotowym okresie kierownik Katedry opublikował 2 prace zwarte. Ponadto przy udziale adiunktów i asystentów ukazało się 26 artykułów problemowych. Część dorobku piśmienniczego była rezultatem aktywnego udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, których materiały ukazywały się drukiem.