REKRUTACJA

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich uczelni wyższych w Polsce, którzy uzyskali tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

Podstawą przyjęcia na studia jest rejestracja w systemie IRK oraz złożenie podania wraz z wymaganymi dokumentami

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ

październik/listopad

WYMAGANE DOKUMENTY

  • studia podyplomowe zostały objęte systemem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), więc pierwszym krokiem powinno być zarejestrowanie się i zapisanie na studia poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK): www.irk.uwm.edu.pl
  • po przejściu przez proces rejestracji należy wydrukować podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez IRK, które wraz z niżej wymienionymi załącznikami należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Kancelarii Wydziału Prawa i Administracji (Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, pok. 311)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  • w razie potrzeby podanie o rozłożenie na raty (pobierz plikpodanie o rozlozenie na raty)

Dokumenty należy przesłać na adres:

mgr Iwona Wodzińska
Kancelaria Wydziału Prawa i Administracji
ul. Obitza 1 10-702 Olsztyn