ADRESACI STUDIÓW

  • pracownicy podmiotów zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych
  • pracownicy podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne
  • osoby zapewniające obsługę prawną powyższych podmiotów
  • wszyscy zainteresowani problematyką zamówień publicznych

CELE STUDIÓW

  • przekazanie Słuchaczom wiedzy z zakresu prawnych aspektów udzielania zamówień publicznych
  • przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zadań w sferze zamówień publicznych
  • rozszerzenie wiedzy Słuchaczy w obszarach komplementarnych względem prawa zamówień publicznych (w szczególności w zakresie prawa cywilnego)