Kontakt

Wydział Prawa i Administracji UWM, ul.Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, tel. 89 524 64 70

Dziekanat studia stacjonarne:

Kierunek Prawo tel. 89 524 6571

Kierunek Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne tel. 89 524 64 25

Dziekanat studia niestacjonarne: tel. 89 524 64 26

Komisja stypendialna: tel. 89 524 65 75

Administrator strony internetowej: biuro.dziekana.wpia@uwm.edu.pl