Komisje

Komisja ds. Badań Naukowych

 1. dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM – przewodniczący
 2. dr Maciej Duda
 3. dr Szymon Kisiel
 4. dr Justyna Krzywkowska
 5. dr Krystyna Ziółkowska
 6. mgr Adrianna Tymieniecka-Cichoń

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji

 1. dr hab. Piotr Chlebowicz – przewodniczący
 2. dr hab. Joanna Juchniewicz - zastępca przewodniczącego
 3. dr Justyna Krzywkowska
 4. dr Ewa Lewandowska
 5. dr Paweł Polaczuk
 6. dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
 7. dr Martyna Seroka
 8. mgr inż. Katarzyna Humińska
 9. mgr inż. Anna Jabłońska
 10. Margarita Khoperia

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą i Kształcenia w Językach Obcych

 1. dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM – przewodniczący
 2. dr Michał Mariański - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. Denis Solodov, prof. UWM
 4. dr Justyna Krzywkowska - pełnomocnik ds. kntaktów z Wydziałem Prawa w Tarnopolu
 5. dr Paweł Lewandowski
 6. dr Janusz Orłowski
 7. dr Michał Pietkiewicz
 8. dr Adrianna Szczechowicz
 9. mgr Kacper Milkowski
 10. Mateusz Liszewski - przedstawiciel studentów

Komisja ds. Oceniania Pracowników

 1. dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM - przewodniczący
 2. dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM - zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Piotr Majer
 4. prof. dr hab. Piotr Krajewski 
 5. dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM
 6. dr hab. Jakub Zięty
 7. dr Michał Krzykowski
 8. mgr Paweł Sobotko
 9. przedstawiciel związków zawodowych
 10. przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego
 11. przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów

Komisja ds. Współpracy z Radą Patronacką i Upraktycznienia Studiów

 1. dr Sebastian Bentkowski – przewodniczący
 2. dr hab. Edyta Sokalska - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. Stanisław Bułajewski
 4. dr Jerzy Akińcza
 5. dr Małgorzata Augustyniak
 6. dr Paweł Błażejczyk
 7. dr Maciej Duda – opiekun praktyk zawodowych
 8. dr Hanna Frąckowiak
 9. dr Marcin Kazimierczuk
 10. dr Sylwia Łazarewicz – opiekun praktyk zawodowych
 11. dr Tomasz Majer
 12. mgr Paweł Rojczyk
 13. Adrianna Czuczko - przedstawiciel studentów
 14. Julia Herold - przedstawiciel studentów
 15. Emilia Podgórniak - przedstawiciel studentów

Komisja Programowa

 1. dr hab. Mieczysław Różański - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
 3. dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM
 4. prof. dr hab. Piotr Majer
 5. dr hab. Justyna Karaźniewicz
 6. dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM
 7. dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM
 8. dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz
 9. dr hab. Marta Kopacz
 10. dr hab. Joanna Juchniewicz
 11. mgr Katarzyna Humińska
 12. mgr Iwona Wodzińska
 13. Justyna Minkiewicz

Komisja ds. Promocji WPiA 

 1. dr Katarzyna Jaworska – przewodniczący
 2. dr hab. Joanna Juchniewicz
 3. dr hab. Monika Kotowska
 4. dr Paweł Błażejczyk
 5. dr Tomasz Majer
 6. mgr Anna Jankowska
 7. mgr Justyna Zielińska
 8. Weronika Piotrkowska - przedstawiciel studentów
 9. Aleksandra Szykuła - przedstawiciel ELSA

Komisja ds. Wydawniczych

 1. dr hab. Jakub Zięty – przewodniczący
 2. dr hab. Joanna Juchniewicz - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM
 4. dr hab. Aldona Jurewicz
 5. dr hab. Marta Kopacz
 6. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
 7. dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM
 8. dr Magda Dziembowska
 9. dr Adrianna Szczechowicz
 10. mgr Paweł Sobotko

Komisja ds. Warsztatów Jurydycznych i Wykładów Otwartych

 1. dr Krystyna Ziółkowska - przewodniczący
 2. dr Ewa Lewandowska
 3. dr Tomasz Majer
 4. dr Kamila Naumowicz
 5. dr Marta Romańczuk-Grącka
 6. dr Michał Kurzyński – koordynator wykładów otwartych
 7. Weronika Michalska – przedstawiciel RWSS

 Komisja ds. Działalności Kół Naukowych i Programu MOST

 1. dr Olga Łachacz – przewodnicząca
 2. dr Monika Giżyńska
 3. Gabriel Karpiński – przedstawiciel studentów

 Komisja ds. Studentów z Niepełnosprawnością

 1. dr Kamila Naumowicz – przewodnicząca, Wydziałowy Opiekun Studentów z Niepełnosprawnością
 2. dr Anna Chodorowska
 3. dr Joanna Grabowska
 4. Katarzyna Wasilewska – przedstawiciel studentów