Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

samodzielni nauczyciele akademiccy:

  • dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM – kierownik
  • dr hab. Piotr Prusinowski

pozostali nauczyciele akademiccy:

  • dr Katarzyna Bomba
  • dr Katarzyna Jaworska
  • dr Marcin Kowalczyk
  • dr Kamila Naumowicz
  • dr Andrzej Skonieczek
  • dr Krystyna Ziółkowska

DOKTORANCI

  • mgr Natalia Plona 
  • mgr Izabela Bagińska

KOŁA NAUKOWE

Koło Naukowe Prawa Pracy
opiekun naukowy: dr Kamila Naumowicz

Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych
opiekun naukowy: dr Krystyna Ziółkowska

SEKRETARZ KATEDRY - dr Katarzyna Jaworska

KONTAKT

ul. K. Obitza 1 (Centrum Humanistyczne)

10-725 Olsztyn

pok. 311, tel. 89 / 524 64 82

KOŁO NAUKOWE

Koło Naukowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych


SEKRETARIAT - mgr inż Małgorzata Banasiak

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 315, tel. 89 524 64 91