Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej

samodzielni nauczyciele akademiccy:

 • prof. dr hab. Piotr Krajewski – kierownik
 • dr hab. Elżbieta Zębek, prof. UWM
 • dr hab. Joanna Banach-Gutierrez, prof. UWM

pozostali nauczyciele akademiccy:

 • dr Oksana Cabaj
 • dr Radosław Fordoński
 • dr Olga Łachacz
 • dr Rafał Mizerski
 • dr Michał Pietkiewicz
 • dr Piotr Rychlik

DOKTORANCI

 • mgr Natalia Kulbacka
 • mgr Patryk Jarosz
 • mgr Karol Jędrzejczyk
 • mgr Kacper Milkowski
 • mgr Róża Sas

SEKRETARZ KATEDRY - dr Radosław Fordoński

KONTAKT

ul. Obitza 2,
10-725 Olsztyn, 
pok. 120 tel. 89 524-54-95  
pok. 121 tel. 89 524-54-96
pok. 122 tel. 89 524-54-60 
pok. 310 CH tel. 89 524-55-52

KOŁO NAUKOWE

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego

opiekun - dr Olga Łachacz

Koło Naukowe Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej

SEKRETARIAT - mgr Małgorzata Salamonowicz-Fronczek

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 314, tel. 89 524 64 54