Katedra Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie

samodzielni nauczyciele akademiccy:

  • dr hab. Dorota Lis-Staranowicz – kierownik
  • dr hab. Stanisław Bułajewski
  • dr hab. Marcin Dąbrowski
  • dr hab. Joanna Juchniewicz

pozostali nauczyciele akademiccy:

  • dr Małgorzata Augustyniak
  • dr Monika Giżyńska
  • dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz
  • dr Bogna Przybyszewska-Szter

DOKTORANCI

  • mgr Paweł Śmiałek

SEKRETARZ KATEDRY - dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz

KOŁA NAUKOWE

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „VOTUM

opiekun – dr  hab. Joanna Juchniewicz

Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych „CASUS”

opiekun – dr Monika Giżyńska

Koło Praktyki Prawniczej z Elementami Samorządu Terytorialnego „MERITUM”

opiekun – dr hab. Stanisław Bułajewski

 

10-719 Olsztyn

ul. Warszawska 98 (Inkubator)

Pok. 103 tel. 89 524 64 14

SEKRETARIAT - mgr Małgorzata Salamonowicz-Fronczek

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 314, tel. 89 524 64 54