Katedra Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń

samodzielni nauczyciele akademiccy:

 • dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM – kierownik
 • dr hab. Kamil Frąckowiak
 • dr hab. Przemysław Palka

pozostali nauczyciele akademiccy:

 • dr Anna Chodorowska
 • dr Joanna Grabowska
 • dr Patrycja Hinc
 • dr Michał Kurzyński
 • dr Marta Romańczuk-Grącka
 • mgr Marta Stelmaszyńska

DOKTORANCI:

 • mgr Grzegorz Michalski
 • mgr Julita Sikorska

SEKRETARZ KATEDRY - dr hab. Kamil Frąckowiak

SEKRETARIAT KATEDRY - mgr Adrianna Komar-Oleszko

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 316, tel. 89 524 64 24