Katedra Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej

samodzielni nauczyciele akademiccy:

  • dr hab. Jarosław Szczechowicz, prof. UWM – kierownik
  • dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM

pozostali nauczyciele akademiccy:

  • dr Jerzy Akińcza
  • dr Magda Dziembowska
  • dr Anna Franusz
  • dr Hanna Frąckowiak
  • dr Maciej Nawacki
  • dr Ewelina Iwona Rytelewska

DOKTORANCI

  • mgr Karolina Rzeczkowska

SEKRETARIAT - mgr inż Małgorzata Banasiak

ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 101, tel. 89 524 64 91