Katedra Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej

samodzielni nauczyciele akademiccy:

  • dr hab. Jarosław Szczechowicz, prof. UWM – kierownik
  • dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM

pozostali nauczyciele akademiccy:

  • dr Jerzy Akińcza
  • dr Magda Dziembowska
  • dr Anna Franusz
  • dr Hanna Frąckowiak
  • dr Maciej Nawacki
  • dr Ewelina Iwona Rytelewska

DOKTORANCI

  • mgr Karolina Rzeczkowska
  • mgr Anna Niewulis

KOŁO NAUKOWE

Koło Naukowe Prawa Prywatnego BONA FIDEL
opiekun - dr Jerzy Akińcza

SEKRETARZ KATEDRY - dr Magda Dziembowska

SEKRETARIAT - mgr inż Małgorzata Banasiak

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 315, tel. 89 524 64 91