Organizacja zajęć Na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą realizowane hybrydowo czyli w siedzibie Uczelni z elementami kształcenia zdalnego.

Wszystkie wykłady oraz przedmioty: ergonomia, etykieta, ochrona właśnośći intelektualnej, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz lektoraty, będą realizowane w trybie zdalnym. 

Wszystkie rodzaje ćwiczeń i seminaria na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizowane w siedzibie Uczelni, w trybie stacjonarnym.

 

Decyzja Nr 17/2021 Dziekana WPiA UWM w Olsztynie w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Komunikat Nr 2/2021 Dziekana WPiA UWM w Olsztynie w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022