Nasz Dziekan kandydatem na Rektora UWM!

Z wielką przyjemnoscią informujemy, że dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, został zgłoszony przez Radę Uczelni na kandydata na Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Życzymy Panu Dziekanowi wielu głosów i zwycięstwa w wyborach!