Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Pana dra hab. Jerzego Koniecznego

 

Wybitnego znawcy kryminalistyki, znakomitego analityka, cenionego naukowca i męża stanu

Szefa Urzędu Ochrony Państwa (1992-1993),

Ministra Spraw Wewnętrznych  (1995-1996),

będącego dla nas na zawsze wielkim autorytetem naukowym

 

 

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie

 

składają 

kierownik i pracownicy

Katedry Kryminologii i Kryminalistyki,

Dziekan i cała społeczność Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie