Erasmus

KOORDYNATOR DS. PROGRAMU ERASMUS

Funkcję Koordynatora Wydziałowego ds. Programu Erasmus pełni p. dr Adrianna Szczechowicz-Raś

kontakt: adrianna.szczechowicz@uwm.edu.pl

Koordynator Erasmus - osoby wyjeżdzające - dr Radosław Frodoński

kontakt: radoslaw.fordonski@uwm.edu.pl

 

Szanowni Studenci,

 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy na praktyki absolwenckie w ramach programu Erasmus +. 
 
Wypełniony formularz, znajdujący się pod adresem: 
 
 

Informacje o programie ERASMUS

Informacje - broszura