Erasmus

KOORDYNATOR DS. PROGRAMU ERASMUS

Od 1 października 2018 r. funkcję Koordynatora Wydziałowego ds. Programu Erasmus będzie pełniła p. dr Adrianna Szczechowicz

kontakt: adrianna.szczechowicz@uwm.edu.pl

Konsultacje: środa 16.45-18.00 p. 207 Ink

 

pokój 207 Ink

 tel. 89 523 47 93

 

 

Szanowni Studenci,

 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy na praktyki absolwenckie w ramach programu Erasmus +. 
 
Wypełniony formularz, znajdujący się pod adresem: 
 
 
 
należy wydrukować i dostarczyć w 2 kopiach do pokoju 207 Ink w godzinach otwarcia biura (Czwartki 11:30-13:00) albo w sekretariacie Katedry Prawa Finansowego - pokój 102 INK w godzinach 7:00 - 15:00, w terminie do 27.04.2018 r.

Rekrutacja dotyczy Studentów, którzy kończą studia w bieżącym roku akademickim (III rok studiów licencjackich oraz V rok studiów magisterskich). Wyjazdy na praktyki można realizować przez okres roku od zakończeniu studiów.
 

Szanowni Studenci,

 

 

osoby, którym został przyznany wyjazd w ramach programu Erasmus+, proszeni są o wypełnienie formularzu wyjazdowego znajdującego się w systemie USOS (najpóźniej do środy 14.03.2018 r.)

 

 

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku w systemie usos, a są chętne na wyjazd, proszone są o przesłanie do środy 14.03.2018 r. swojego numeru indeksu i nazwy uczelni do której chcą zarekrutować na adres: aniaskolimowska@gmail.com

Informacje o programie ERASMUS

Informacje - broszura