Administracja i cyfryzacja

Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2022/23 nie będzie prowadzony nabór na kierunek Administracja i cyfryzacja.